Řád společenství na opuštěném ostrově

  1. Chrání ostrov před válkou.
  2. Prezident se snaží zajistit mír, spravedlnost. Musíme vymyslet zákony, například nešikanovat se, nechodit sám do moře, nelovit sám, nebýt sobecký, pomáhat kamarádům.
  3. 100% nekrást jídlo, nezabíjet lidi, kamarád musí pomáhat kamarádovi, nešikanovat, nelhat, neodmlouvat prezidentovi, nebýt sobecký, nelovit nebezpečná zvířata, děti nemůžou volit a ženy mohou být prezidentkou.
  4. Vymyslet zbraně, např. meč, krumpáč, luk, sekera, prak. Obživa např. ryby, krabi. Bydlení: domy, dům na volby, policejní stanice, hasičská stanice, záchranná služba.

Šimon, Káťa, Zuzka, Jan, Sára, Veronika

Kdybych se ocitla na opuštěném ostrově, nejprve bych se rozhlédla kolem, kde strávím noc. Hledala bych nějaký strom. Asi by to byla palma. Z větví bych se snažila postavit úkryt. Pomocí kamenů bych se snažila vykřesat oheň, abych měla teplo a světlo. Zároveň by mě oheň chránil v noci před divokou zvěří. Díky kouři bych mohla na sebe upozornit, pokud by kolem ostrova projížděla nějaká loď. Vydala bych se hledat vodu na pití, sbírat plody a snažila bych se ulovit nějakou rybu či jiné zvíře. Doufala bych, že mě zde někdo co nejdříve najde.
Co je potřeba na ostrově zajistit : postavit si obydlí, sehnat zdroj vody, sehnat potravu, rozdělat oheň, ochránit se před nebezpečím od zvěře nebo jiných lidí.
Můj nejvyšší zákon: nekrást, nezabíjet, nepodvádět, neubližovat jiným lidem,pomáhat slabším a nemocným, každý by měl povinně pracovat, dodržovat zákony, neubližovat zvířatům, neničit cizí věci, dobře se starat o děti a staré lidi.
Vlastnosti prezidenta: pravdomluvný, spravedlivý, dobrá reprezentace, slušný, poctivý, hodný, chytrý
Spravedlnost by měla fungovat tak, že pokud někdo poruší zákon, měl by být za to potrestán.

Tereza

Kdybych někdy ztroskotala na opuštěném ostrově: Zkoušela bych se nejdřív najít potravu a hlavně pitnou vodu. Potom bych se podívala po místě, kde bych přečkala noc. Natrhala bych si listy z palmy a postavila bych si přístřešek. Druhý den bych se podívala po ostrově, jestli tam nežijou nějací domorodci. Hledala bych na pobřeží jestli moře nevyplavilo nějaké věci ze ztroskotané lodi a snažila bych se z nalezených věcí založit oheň. Kdyby bylo potřeba dát signál projíždějící lodi a zachránila mě.
Prezident by měl mít rovný charakter, kulturní, sociální cítění, měl by být čestný, moudrý a alespoň trochu altruistický. Jak zajistíme spravedlnost? Spravedlivě potrestáme zločiny, krádeže. Spravedlnost zajistíme určením pravidel, které dodržujeme: nelžeme, nekrademe, pomáháme si, pracujeme, budujeme, neubližujeme si, zvolíme hlavu státu, nezabijíme, nepereme se. Na ostrově je potřeba škola, potraviny, vybudovat bydlení, zvolit vůdčí osobu, aby vedla ostrov, najít na ostrově pitnou vodu.

Petra

Rubriky: Ze třídy | Napsat komentář

Dopis panu starostovi

Dobrý den, pane starosto.
Rozhodli jsme se že vám pošleme dopis s holkami, co bychom chtěli v Lukavici změnit.
Na velkém hřišti více prolézaček, houpaček, pyramidu, hluboký bazén
Ve škole zateplení a u hřiště u školy bychom rádi měli trampolínu, klouzačky a houpačky.
Zdraví Vás Tereza Zdražilová, Michaela Peckova, Magda Rulíková a Tereza Michková.

Rubriky: Za školou | Napsat komentář

Naše historie

Pravěcí lidé udělali sošku ženy, která byla vyrobena z hlína. Jmenovala se Venuše. A ještě lovili mamuty a různá zvířata, aby se uživili. Oheň jim pomáhal k výrobě zbraní, k vaření a k zahřátí, když byla zima. Aby je přes noc někdo z dravců nesnědl, udržovali oheň u vchodu do jeskyně. Ženy zpracovávaly kožešiny a šily z nich oblečení. Přes léto sbírali různé jedlé plody a dělali si zásoby na zimu. Muži našli pazourek – špičatý kámen, který používali k výrobě nástrojů pro lov, boj, domácí práce. Byli mazaní. Vykopali si jámu, zakryli ji větvemi, listy a trávou. Mamut do jámy spadl a byla večeře pro celý kmen na několik dní. Bavilo mě, jak byli mazaní a ulovili si tak mamuta. Budu dál přemýšlet nad tím, proč udělali sošku Venuši. Zajímá mě to, jak našli kámen pazourek a jak si z něj udělali náčiní k lovu. Můžu se zeptat spolužáků nebo rodičů nebo pana učitele. Můžu pátrat v sešitu nebo na Wikipedii.

Veronika B.

Nejvíce ze všech kapitol vlastivědy se mi líbila kapitola o Janu Husovi, o Jiřím z Poděbrad, Zikmundovi Lucemburským, o Jageloncích na českém trůně. Jan Hus – Václav IV. Syn Karla IV. Byl slabý král. Šlechtici stále víc utiskovali poddané, vedli mezi sebou drobné války. Knížecí církevní hodnostáři žili v přepychu a bohatství. Prodávali odpustky. Proti tomu vystoupil Mistr Jan Hus. Kázal v kapli Betlémské v Praze. Byl upálen v roce 1415. Jiří z Poděbrad – Po smrti Zikmunda Lucemburského se dědicem trůnu stal nezletilý Ladislav Pohrobek. Království místo něj spravuje Jiří z Poděbrad. Po smrti Ladislava byl zvolen českým králem. Byl stoupencem umírněného husitství. Snažil se neřešit spory válkou, ale snažil se je řešit jednáním – nejvyšší hodnota pro české země je mír. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl českým králem zvolen syn polského krále Vladislava Jagellonského. Zikmund Lucemburský – Byl to nástupce Václava IV. Zikmund Lucemburský se během husitských válek nemohl ujmout vlády. Ke katolíkům a vyznavačům Husova učení po válkách přibyli čeští bratři. Zasloužili se o vydání mnoha knih. Jagellonci na českém trůně – Vladislav II. byl slabý panovník. Byl zvolen taky uherským králem. Vznikl tak velký stát. Vznikaly zemské sněmy a nevolnictví. Gotické stavby: Vladislavský sál, Prašná brána a Chrám Svaté Barbory. Můžu se na to zeptat rodičů babičky dědečka. Můžu pátrat na Wikipedii nebo v sešitě.

Sára Bočková

V tomto školním roce mě nejvíc zaujalo: Že Šemík zachránil Horymírovi život. Že Anežka Česká pomáhala nemocným a starým lidem. Janu Lucemburskému se říkalo král cizinec, do Čech jezdil jenom pro peníze. Jiří z Poděbrad usiloval o mír v Čechách. Mistr Jan Hus byl upálen 6.7.1415, proto je státní svátek. Karel IV. byl nazýván otec vlasti, vznikly za něj tyto stavby: Karlův most a Karlova univerzita. Nejvíc mě zaujal program Vlastík kde jsem se všechno dozvěděla o historii. Můžu se zeptat rodičů, dědy, babičky. Pátrat můžu na internetové učebnici vlastivědy.

Kiki Š.

Já jsem se tento školní rok naučila ve vlastivědě že není historie jako historie. Já jsem měla štěstí, že nemám čas na učení a peníze na výlety. Když jsem byla nemocná, měla jsem co dodělávat.

Veronika V.

Budu přemýšlet o tom, jak skončily války. Ale myslím, že to skončilo dobře. Když budu potřebovat poradit, půjdu za našim panem učitelem. Dozvěděla jsem se, že u nás vládli dva jagellonští králové. Nejvíc mě bavili Lucemburkové a Habsburkové.

Sára Bíšková

Letos jsem se dozvěděl, že stará Boleslav byla založena králem Boleslavem (Boleslav zabil svého bratra Václava), že lidé dřív neměli kalhoty a vyhazovali své odpadky z okna, koupali se v dřevěných kádích.

Lukáš

Můžu pátrat na Wikipedii, v sešitě, babičky, dědečka, mamky, taťky. Budu dál pátrat po informacích o husitech.

Petra

Rubriky: Ze třídy | Napsat komentář

Školní rok se čtvrťáky

Dozvěděl jsem se, že nikdo nebyl celý rok tak chytrý, aby hacknul stránky. Myslím, že jsme dobrá parta nejlepších čtvrťáků na světě. Moc jsme si tento rok užili. S panem učitelem byla sranda. Tento školní rok se mi moc líbil.

Při vlastivědě jsem se spletla, řekla jsem, že Miloš Zeman sídlí tady v Lukavici. S panem učitelem jsme zažili strašně moc dobré výlety, ve škole i na výletě říkal samé vtípky. Byli jsem v Nových Hradech. Pobavilo mě schovávání se před panem učitelem. Byli jsme na expedici Šumava na Zlaté Studni, v muzeum čokolády. Jezdili jsme na plavání.

Zaujaly mě Nové Hrady, udělala jsem vtipnou chybu v matematice. Mám ráda svého kamaráda, který se jmenuje Pavel.

V tomto roce mě zaujaly různé věci z naší historie, například příběh kalhot. Chyb dělám hodně.

Rubriky: Ze školy | Napsat komentář

Můj příběh

Líbilo se mi období kdy vládli kelti. Uměli si vyrobit kalhoty zbraně a také jiné bezvadné věci. Byli hrnčířské kruhy a vyrobili například vázy. Když nastoupili na trůn Lucemburkové tak krásné keltské kalhoty zanikly. Za vlády Lucemburků si Jan Lucemburský nazýván také král cizinec protože se v České republice příliš nezdržoval, vzal si za ženu Elišku Přemyslovnu a narodil se jim syn Karel IV. který později převzal vládu. A protože neměl žádné děti nastoupil na trůn jeho bratr Zikmund Lucemburský. Husité vymysleli vozové hradby a zbraně si vyráběli ze zemědělského nářadí.

Třicetiletá válka: České povstání bylo počátkem třicetileté války. Válčily v ní proti sobě téměř všechny evropské státy. Skončila bez vítězů. Habsburkové si tak udrželi vládu v českých zemích. České země v době války trpěly – stavy platily císařská vojska, loupily zde cizí armády. Zaniklo množství vesnic, města upadala.

Jan Amos Komenský: Jeden z největších učenců, biskup českých bratří. Po bitvě na Bílé hoře musel opustit zemi. Je pokládán za Učitele národů – psal o tom, jak lépe vyučovat děti na školách. Nejznámější dílo je Orbis pictus ( Svět v obrazech ). Pomáhal při nápravě školství v mnoha zemích. Zemřel v nizozemském Naardenu, zde je také pochován.

Káťa

Rubriky: O čem přemýšlím | Napsat komentář

Naše historie

Tento rok jsem se dozvěděl, jak se žilo v pravěku a jak zabíjeli mamuty, co jedli, a kde žili. Dále jsem se dozvěděl, jací vládli králové, co se událo, a kde žili. Řekli jsme si, jak proběhly husitské války, co se dříve vyrábělo, a kde lidé bydleli. Také jsem se dozvěděl mnoho o rodech Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců, Slavníkovců a Habsburků. Skoro vše bylo pro mě nové, protože jsem doteď toho moc o historii nevěděl. Nejvíce mě bavil Vlastík, kde jsem se dozvěděl, co umím. Více bych se chtěl dozvědět o Janu Lucemburském, protože byl výtečný diplomat. Dále mě zaujalo, jak v husitských válkách dělali husité vozové hradby a také by mě zajímalo jak mohli husité porazit křižáky, když to byli obyčejní sedláci. Když bych něco nevěděl o historii, zeptám se pana učitele, který ví skoro vše, anebo se zeptám strýčka GOOGLA.

Honza

Tento rok mě zaujalo, že v pravěku si lidi dokázali poradit a dál mě zaujalo, jak byl Jan Žižka statečný. Nejvíce se mně líbil Vlastík, protože tam bylo hodně úkolů pro dvojice. A kdybych se chtěl něco víc dozvědět o historii, zeptám se rodiny.

Martin

V tomto školním roce jsem se dozvěděla, jakým životem žili lidé v pravěku. Toto období se mi líbilo nejvíce. Zaujala mě výroba prvních předmětů a zbraní. Zajímavé bylo pro mě i jak si lidé stavěli první přístřešky. Největší význam měl pro pračlověka objev ohně. Dále jsem se dozvěděla, jak na naše území přišli první Slované. Další kapitola byla Staré pověsti české. Nejvíce se mi líbila pověst o Libuši. Naučila jsem se, kteří další panovníci u nás vládli. Byl to rod Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků a Jiří z Poděbrad. Také jsem se učila o husitských válkách v Čechách. Budu dále přemýšlet o tom, jak asi probíhal dále život v Čechách po skončení vlády Habsburků u nás. Jsem zvědavá, jak všechno bude pokračovat. Informace o tom, jak vše pokračovalo, mohu zjistit od praprarodičů, prarodičů i rodičů. Dále si mohu najít informace v knihách a na internetu.

Tereza

Tento rok vlastivědy jsem se dozvěděl, jak byli lovci mamutů silní a odvážní, nebo jak Kelti vymysleli volné kalhoty, na které se pak zapomnělo. Do země přišel Cyril s křesťanstvím a Metoděj s hlaholicí, do země je pozval Rastislav. O Slovanech, kteří vymysleli gombík a kolik panovníků měl rod Přemyslovců a co všechno vymysleli. Jak moc byl silný rod Lucemburků. Dozvěděl jsem se o Karlu IV., který nechal vyrobit korunovační klenoty, o husitech, stoupencích Jana Husa a jejich písni Ktož sú boží bojovníci a jejich ničivé síle. O Jiřím z Poděbrad a Kunštátu, o dvou Jagelloncích a Habsburcích. Když nevím, můžu se zeptat rodičů. Informace můžu čerpat na internetu.

Šimon

Tento rok jsem se dozvěděl zajímavé věci o husitských válkách, že válčili jenom proto, aby si po kázání mohli dát víno a oplatku. Pro nás velká kravina. A děti alkohol nemůžou. A kvůli oplatce a vínu byly velké boje. A dozvěděl jsem se, že Jan Žižka neumřel v boji a že přišel i o druhé oko. Jo a ještě že husité pobili sami sebe. A že papežův kardinál v jedné bitvě ztratil klobouk a dodnes tam leží. A Jan Hus kázal v kapli Betlémské. A že ho upálili. Pátral bych dál na netu, nebo se kouknu do kroniky.

Fanda

Rubriky: Ze třídy | Napsat komentář

Moje vizitka

Adam Zíta

Terezka Hospodková

Pavlínka Marečková

Klárka Zavoralová

Rubriky: O čem přemýšlím | Napsat komentář

Foto v rámečku

Rubriky: Ze třídy | komentářů 5

Naše příběhy

Zuzka a Sárka

Káťa a Verča

Fanda a Lukáš

Honza a Martin

Rubriky: Zábava | komentářů 9

Diplom

Tereza Hospodková

Pavla Marečková

Adam Zíta

Rubriky: Ze třídy | komentářů 25